logo Wycen Firm

Jak to działa

Wycena przedsiębiorstwa to proces polegający na określeniu wartości firmy wyrażonej w jednostkach pieniężnych przy użyciu rożnych metod wyceny. W związku ze złożonością procesu poniżej została przygotowana sekcja w której odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania. Jeżeli chcą otrzymać Państwo więcej informacji zapraszamy do kontaktu.

Najczęściej zadawane pytania

 • Bezpłatna konsultacja z osobą sporządzającą wyceną w celu przedstawienia przedmiotu wyceny
 • Podpisanie umowy o zachowanie poufności [NDA] – opcjonalnie
 • Przesłanie listy dokumentów niezbędnych do sporządzenia wyceny
 • Złożenie oferty cenowej na wykonanie usługi
 • Kontakt ze spółką w celu doszczegółowienia informacji zawartych w przesłanych dokumentach [jeżeli wymagane]
 • Przeprowadzenie proces wyceny
 • Przekazanie roboczej wersji wyceny (draft)
 • Naniesienie poprawek do raportu po ewentualnych uwagach spółki
 • Przedstawienie raportu końcowego wraz z omówieniem otrzymanego wyniku

Koszt wycen zależny jest od kilku zmiennych m.in.:

 • celu wyceny,
 • wymagań dotyczących szczegółowości raportu,
 • metody wyceny,
 • terminu realizacji.

Zazwyczaj cena kształtuje się w przedziale od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. W celu otrzymania oferty cenowej dotyczącej konkretnej wyceny prosimy o kontakt.

Co do zasady przeprowadzenie procesu wyceny przedsiębiorstwa trwa 2-4 tygodnie od momentu otrzymania niezbędnych dokumentów od spółki. W przypadku złożonej wyceny proces ten może się nieco wydłużyć. Wstępny przedział wartości jesteśmy w stanie przedstawić w ciągu 1-2 tygodni od otrzymania dokumentów.

Im bardziej szczegółowymi danymi dysponujemy tym bardziej precyzyjnie jesteśmy w stanie określić wartość przedsiębiorstwa. Najczęściej wymaganymi dokumentami są:

 • Sprawozdania finansowe z ostatnich lat [jeżeli są dostępne]
 • Dane księgowe na moment wyceny
 • Plany oraz prognozy spółki
 • Opis modelu biznesowego spółki oraz branży/ niszy w której działa spółka
 • Wskazanie podmiotów konkurencyjnych

Zakres niezbędnych informacji może ulec rozszerzeniu z racji specyfiki przedsiębiorstwa.

W wycenie najczęściej stosujemy metody:

 1. Dochodowe
 2. Porównawcze

Przedstawienie dokładnej wyceny jest możliwe po szczegółowym zapoznaniu się z otrzymanymi dokumentami oraz przeprowadzeniu procesu wyceny. Nie mniej już po pierwszych rozmowach oraz wstępnych dokumentach jesteśmy w stanie potwierdzić Twoje szacunki co do wartości.

Przeprowadzony proces wyceny zostanie sfinalizowany poprzez sporządzenie oraz przekazanie zlecającemu raportu z wyceny który będzie zawierał m.in. cel, przedmiot wyceny, opis dostępnych danych , opis przyjętej metodologii wyceny wraz z opisem przyjętych założeń oraz analizą wrażliwości na najbardziej czułe założenia przyjęte w modelu.

Umów bezpłatną konsultację

Jeśli chcesz, żeby Twoja wycena była sporządzona przez doradców inwestycyjnych oraz zgodna z przyjętymi standardami i prawem, warto skorzystać z naszych usług.

logo Wycena Firm

Corporate Mind Sp. z o.o.

Corporate Mind Sp. z o.o.

NIP: 5223259542

REGON: 52540295300000

KRS: 0001038433

© 2023 Corporate Mind Sp. z o.o.  All rights reserved