Wycena Firm

Zewnętrzny Dyrektor Finansowy Na Godziny 69% Taniej Niż Na Etacie

Dla większości małych i średnich firm zatrudnienie dyrektora finansowego na pełen etat jest nieosiągalne. Jednak właściciele takich firm nie muszą działać samodzielnie, ponieważ mogą skorzystać z usług dyrektora finansowego na godziny. Taka osoba dysponuje wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do rozwoju przedsiębiorstwa, a koszty takiej usługi są znacznie niższe niż koszty zatrudnienia dyrektora finansowego na pełen etat.

Dyrektor Finansowy na Godziny | CFO na Godziny

Dyrektor finansowy na godziny to osoba, która dla Twojej firmy dostarcza informacje, dane, analizy do podejmowania racjonalnych decyzji zarządczych. Posiadana wiedza, doświadczenie, wypracowane rozwiązania, narzędzia analityczne które umożliwiają zadbanie o finanse Twojej firmy bez konieczności pełnego zaangażowania czasu pracy.

Usługa Dyrektor Finansowy na Godziny

Zarządzanie finansami firmy

Pomagamy we wdrożeniu sprawnego zarządzania finansami

Badanie rentowności firmy

Przeprowadzamy gruntowną analizę rentowności poszczególnych obszarów biznesowych

Zarządzanie płynnością przedsiębiorstwa

Pomagamy w zarządzaniu przepływami pieniężnymi firmy

Budżetowanie / Modelowanie finansowe

Pomagamy zaplanować rozwój na kolejne miesiące, kwartały, lata

Współpraca księgowa

Jesteśmy łącznikiem pomiędzy zarządem firmy, a firmą księgową

Raporty finansowe

Budujemy przejrzyste raporty, prezentujący aktualną sytuacje finansową.

Forma współpracy z Dyrektorem Finansowym na Godziny

 • Abonament Miesięczny

To bardzo praktyczne wsparcie dla wszystkich firm, które nie są jeszcze na tym etapie aby zatrudnić Dyrektora Finansowego, natomiast widza już korzyści ze stałej współpracy z ekspertem w tym zakresie. Współpraca odbywa się w oparciu o diagnozę, badanie potrzeb, uzgodniony pakiet stałego wsparcia oraz wypracowywane wzajemne zaufania obu stron.

 

 • Projekty i Potrzeby 

To rozwiązanie skupia się na przeprowadzeniu uzgodnionego projektu w firmie np. znalezienie finansowania, analiza kosztów, oszacowanie ryzyk, wdrożenie analizy wskaźnikowej itp. lub na wynajęciu Dyrektora Finansowego jako doradcy na określoną ilość dni np. raz/dwa razy w miesiącu lub kwartale aby omówić i przeanalizować razem z Właścicielem/Zarządem uzgodnione obszary. Umożliwia to pracę w oparciu o rozpoznanie potrzeb klienta i jej sukcesywny rozwój

 

 • Elastyczne Finanse

To rozwiązanie dla wszystkich tych, którzy chcą omówić swoje problemy i potrzeby w zakresie zarządzania finansami jednorazowo lub co pewien czas w formie sesji doradczej lub na wprost wynająć Dyrektora Finansowego na godziny. Umożliwia to korzystanie z usługi adekwatne do potrzeb i możliwości klienta.

Dyrektor Finansowy na godziny - sprawdź korzyści

Zewnętrzny dyrektor finansowy pełni niezwykle ważną rolę w kontrolowaniu i zarządzaniu wydatkami organizacji. Jego zadaniem jest dokładna analiza struktury kosztów, identyfikacja potencjalnych obszarów oszczędności oraz opracowanie strategii zmierzających do efektywnego obniżenia wydatków. Dzięki jego wiedzy i doświadczeniu, firma może uniknąć marnotrawstwa zasobów i skupić się na kluczowych inicjatywach.

Współczesne przedsiębiorstwa muszą działać w warunkach ciągłych zmian i fluktuacji rynkowych. Zewnętrzny dyrektor finansowy pełni rolę “strażnika płynności”, monitorującą i alarmującą w przypadku ryzyka utraty płynności finansowej. Jego wiedza pozwala na identyfikację potencjalnych pułapek finansowych i wypracowanie strategii zapobiegawczych, aby firma mogła utrzymać swoją stabilność finansową nawet w trudnych czasach.

Tworzenie realistycznych i precyzyjnych prognoz finansowych jest niezwykle istotne dla podejmowania decyzji biznesowych. Zewnętrzny dyrektor finansowy wykorzystuje swoją wiedzę i doświadczenie, aby opracować wiarygodne prognozy dotyczące przychodów i kosztów. Dzięki temu zarząd ma lepszy obraz przyszłości i może podejmować strategiczne decyzje w oparciu o rzeczywiste dane.

Stworzenie i zarządzanie budżetem to kluczowa umiejętność każdej efektywnej organizacji. Zewnętrzny dyrektor finansowy pomaga w opracowywaniu budżetu, co umożliwia precyzyjne kontrolowanie kosztów już na etapie planowania. Dzięki temu firma może zabezpieczyć się przed niestabilnością finansową.

Dostęp do ogromnych ilości danych to niezwykła zaleta dzisiejszej ery cyfrowej. Jednak umiejętność wyciągnięcia istotnych informacji i wniosków z tych danych jest kluczowa. Zewnętrzny dyrektor finansowy posiada umiejętność analizy danych, co pozwala na bardziej dogłębne zrozumienie kondycji firmy i identyfikację obszarów do poprawy.

Wskaźniki finansowe stanowią wskaźnik zdrowia firmy. Zewnętrzny dyrektor finansowy jest odpowiedzialny za wyznaczanie i monitorowanie kluczowych wskaźników efektywności. To umożliwia zarządowi dokładne śledzenie postępów i podejmowanie skutecznych działań naprawczych, gdy wskaźniki nie spełniają oczekiwań.

Współcześnie biznes nie może polegać jedynie na intuicji i przeczuciach. Zewnętrzny dyrektor finansowy przekształca strategie biznesowe w konkretne liczby i cele finansowe. Dzięki temu firma może działać bardziej celowo i efektywnie, dążąc do długoterminowego rozwoju i zwiększenia wartości.

Zewnętrzny dyrektor finansowy - redukuj koszty

Optymalizacja kosztów to kluczowy element efektywnego zarządzania finansami. Zewnętrzny dyrektor finansowy to ekspert, który specjalizuje się w redukcji kosztów, poprawiając rentowność przedsiębiorstwa. Jego doświadczenie pozwala na dokładną analizę struktury kosztów, identyfikację potencjalnych oszczędności i wprowadzenie skutecznych strategii kosztowych. Znając najlepsze praktyki branżowe, zewnętrzny CFO skupia się na zwiększaniu efektywności operacyjnej, negocjacjach z dostawcami oraz optymalizacji procesów, co przekłada się na zauważalny wzrost zysków firmy. Pozwól naszemu zewnętrznemu dyrektorowi finansowemu poprowadzić Twoją firmę ku większej stabilności finansowej.

CFO na godziny - rozwiń swoją firmę

Wprowadź nowy wymiar elastyczności i efektywności finansowej do swojej firmy, korzystając z usług CFO na godziny. Nasz doświadczony zewnętrzny dyrektor finansowy (CFO) dostępny jest na zasadzie potrzeb, eliminując konieczność utrzymywania stałego etatu. Zatrudniając CFO na godziny, otrzymujesz dostęp do zaawansowanej wiedzy finansowej bez zobowiązań długoterminowych. Nasz ekspert pomoże w optymalizacji kosztów, budżetowaniu, planowaniu strategicznym i poprawie wydajności operacyjnej. Działać zgodnie z obecnymi potrzebami i dostosować się do zmieniających się warunków rynkowych stało się łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Wykorzystaj usługi CFO na godziny, aby rozwinąć swoją firmę w sposób elastyczny i zgodny z aktualnymi wyzwaniami biznesowymi.

Czy naprawdę potrzebuję Dyrektora Finansowego ?

Może da się zrobić wszystko samemu?

Oczywiście, że się da!
OTO LISTA RZECZY, KTÓRE MOŻESZ ZROBIĆ, ZAMIAST zdecydować się na Zewnętrznego Dyrektora Finansowego:
Samemu zarządzać rentownością, płynnością, efektywnością przedsiębiorstwa narażając się na ryzyko popełnienia błędów oraz nieefektywnie wykorzystując swój czas
Przeczytać kilkadziesiąt książek o tym jak efektywnie zarządzać finansami przedsiębiorstwa
Szukać i eksperymentować z darmowymi narzędziami dostępnymi w Internecie, narażając się na ryzyko błędów, które będą kosztowane w przyszłości
Wreszcie nie musisz zatrudniać zewnętrznego dyrektora finansowego i wszystko może być po „staremu” …
Zanim się zdecydujesz, umów się na bezpłatne konsultacje!

Przed podjęciem współpracy z nami umów się na konsultacje. W trakcie 30 minutowego spotkania odpowiemy na Twoje pytania, rozwiejemy wątpliwości oraz zaproponujemy najlepsze dla Ciebie rozwiązanie.

Nic nie ryzykujesz, a wiedza którą zyskasz będziesz mógł wykorzystać do realizacji swoich celów.


MASZ PYTANIA?
MAMY ODPOWIEDZI!

Dyrektor finansowy na godziny dba o trzy podstawowe płaszczyzny finansów każdej firmy:

 1. Rentowność – szacuje, czy środki, które wkładamy w osiągnięcie danego efektu, przynoszą współmierne zyski.
 2. Płynność – sprawdza, czy firma jest w stanie terminowo regulować swoje zobowiązania.
 3. Strukturę finansowania majątku – dobiera optymalne narzędzia finansowania, aby zapewnić bezpieczeństwo majątku właścicieli oraz optymalną stopę zwrotu zainwestowanego kapitału.

Dzięki analizie danych historycznych ekspert tworzy model przyszłości finansowej firmy, pokazuje aspekty do usprawnień oraz z wyprzedzeniem przewiduje zagrożenia w danym obszarze.

Wiedzę

Dostarczamy wiedzę finansową, dzięki której nasi klienci podejmują trafniejsze decyzje w firmie

Czas

Przejmujemy na siebie żmudne i czasochłonne procesy wyliczania raportów finansowych.

Spokój

Profesjonalnie przygotowane prognozy pomagają spokojniej myśleć o przyszłości.

Bezpieczeństwo

Wdrażając prawidłowe zarządzanie finansami minimalizujemy ryzyko bankructwa firmy, co daje naszym klientom spokój i lepsze perspektywy na przyszłość.

Dyrektor finansowy na godziny to specjalista zewnętrzny, który pomaga firmom w poprawie rentowności, produktywności i jakości zarządzania. Opłaty za takie usługi są dostosowane do skali działalności klientów i mają generować dodatkowe zyski. W przypadku małych firm, mniej dokumentów przekłada się na mniejszą pracochłonność, a u dużych klientów specjalizacja i doświadczenie dyrektora finansowego na godziny czynią współpracę bardziej efektywną niż zatrudnienie go na etacie. Często dyrektor finansowy na godziny opracowuje procedury i wdraża system controllingowy, który może później być utrzymywany przez inne osoby w firmie, tak jak podręcznik obsługi finansów.

Segment małych i średnich firm to główny odbiorca usługi CFO na godziny. Największą wartość z tej usługi zauważają przedsiębiorstwa o przychodach od 1 do 70 milionów złotych rocznie oraz zatrudniające powyżej 5 osób. Usługa ta jest szczególnie przydatna dla firm, które szybko rosną i chcą uporządkować swój rozwój.

 • Analiza rentowności produktów i usług.
 • Analiza kosztów i optymalizacja wydatków.
 • Analiza mocnych i słabych stron firmy oraz szanse i zagrożenia ze strony środowiska w kontekście finansowym.
 • Analiza rynku klienta i portfolio produktów.
 • Przygotowywanie planów i budżetów finansowych.
 • Analiza kluczowych wskaźników efektywności.
 • Zarządzanie płynnością finansową.
 • Budżetowanie oraz wsparcie w budżetowaniu.
 • Raporty z realizacji planów i budżetów, analiza odchyleń.
 • Ocena opłacalności projektów inwestycyjnych.
 • Analiza rentowności inwestycji.
 • Wycena wartości niematerialnych i prawnych.
 • Fuzje i przejęcia – analiza i wsparcie transakcji, w tym proces due diligence.
 • Wsparcie podejmowania decyzji finansowych.
 • Zaawansowane modelowanie finansowe dostosowane do indywidualnych potrzeb firmy.
 • Nadzór nad pracą działu finansowo-księgowego i działu sprawozdawczości finansowej.

DYREKTOR FINANSOWY  

Dyrektor Finansowy to osoba odpowiedzialna za przyszłość finansową firmy, która opiera się na analizie danych finansowych i kosztowych. Do zadań dyrektora finansowego należy: 

 • opracowywanie strategii finansowej,
 •  przygotowywanie budżetów, biznes planów i predykcji finansowych,
 • zabezpieczenie ryzyk finansowych poprzez symulacje

Dyrektor Finansowy dba również o rentowność, płynność i efektywność firmy poprzez analizowanie trendów oraz przewidywanie i wytyczanie kierunków działań.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy odpowiedzialny jest za prowadzenie dokumentacji finansowej firmy oraz przygotowanie sprawozdań wynikających z przeszłości firmy, zatem do głównych zadań głównego księgowego należy: 

 • Prowadzenie dokumentacji księgowej
 • Przygotowanie sprawozdań finansowych, takich jak GUS, VAT, PIT, CIT itp.
 • Zarządzanie rozrachunkami z kontrahentami
 • Nadzór nad pracą działu księgowego

Zarobki dyrektora finansowego (CFO) są zróżnicowane i zależą od wielkości firmy, sektora oraz doświadczenia. W Polsce, zarobki CFO mogą wynosić średnio od 20 000 zł do nawet 40 000 zł miesięcznie. W większych firmach lub korporacjach zarobki mogą być znacznie wyższe, osiągając kilkaset tysięcy złotych rocznie. Ostateczna suma wynagrodzenia obejmuje zazwyczaj podstawę oraz ewentualne premie lub udziały w zyskach, uzależnione od wyników finansowych firmy.

Dyrektor finansowy (CFO) zarządza aspektami finansowymi przedsiębiorstwa. Jego obowiązki obejmują nadzór nad budżetowaniem, planowaniem strategicznym, zarządzaniem ryzykiem finansowym, relacjami z inwestorami i monitorowaniem raportów finansowych. CFO bierze udział w kluczowych decyzjach biznesowych, mając wpływ na rozwój firmy. Ponadto, może być odpowiedzialny za strategie finansowe, fuzje i przejęcia, oraz optymalizację struktury kapitałowej, dbając o stabilność i rentowność organizacji.

Tak, dyrektor finansowy może pełnić jednocześnie rolę głównego księgowego, zwłaszcza w mniejszych firmach. W takich przypadkach, CFO, czyli dyrektor finansowy, często nadzoruje zarówno aspekty strategiczne finansów, jak i codzienne operacje księgowe. W większych firmach, jednak, te dwie funkcje mogą być rozdzielone, zapewniając bardziej złożoną strukturę zarządzania finansami i sprawozdawczością.

Co to znaczy CFO, czyli Chief Financial Officer, to najważniejszy dyrektor finansowy w firmie. Osoba na tym stanowisku odpowiada za zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, monitorowanie budżetów, planowanie strategiczne, oraz relacje z inwestorami. CFO nadzoruje również raportowanie finansowe i podejmuje kluczowe decyzje związane z aspektami pieniężnymi. To strategiczny lider, którego rola wpływa na stabilność finansową i rozwój organizacji.

Doradca finansowy w Polsce są zróżnicowane i zależą od doświadczenia oraz skuteczności. Początkujący doradcy mogą otrzymywać roczne wynagrodzenie w granicach 40 000–60 000 zł, podczas gdy ci bardziej doświadczeni, obsługujący szerszy portfel klientów, mogą przekraczać 100 000 zł rocznie. Składa się to z wynagrodzenia podstawowego i prowizji od oferowanych produktów finansowych, a precyzyjne zarobki zależą od sukcesu doradcy w pozyskiwaniu klientów oraz zarządzaniu ich portfelem inwestycyjnym.

Klienci, którzy nam zaufali

Co mówią o nas nasi Klienci ?
Statyczna nakladka

REVENGE STUDIOS SP. Z O.O.
W dotychczasowej współpracy Firma Business Consulting Mateusz Laska wykazała się pełnym profesjonalizmem oraz elastycznością przy wykonywaniu powierzonego zadania. Fachowe doradztwo, doświadczenie są dobrą prognozą na podjęcie ponownej współpracy w przyszłości.
Doceniając rzetelną postawę Firmy Business Consulting Mateusz Laska z ogromną przyjemnością polecam i rekomenduję jako solidnego partnera biznesowego.

Łukasz Breczko
Prezes Zarządu, REVENGE STUDIOS SP. Z O.O

Statyczna nakladka

GOLDEN EGGS STUDIO S.A
Firma Business Consulting Mateusz Laska wyróżnia się na tle innych firm oferujących tego typu rozwiązania bardzo dobrą znajomością branży, znakomitym zrozumieniem naszych potrzeb ale przede wszystkim wysoką jakością realizacji powierzonych zadań. Poziom realizacji wyceny oceniam jako wysoki na co ogromny wpływ ma profesjonalne podejście oraz zaangażowanie. Dużą zaletą firmy Business Consulting Mateusz Laska jest szybkość w działaniu oraz sprawny kontakt zarówno telefoniczny jak i e-mailowy.
Dziękując za współpracę z pełnym zaangażowaniem rekomendujemy Firmę Business Consulting Mateusz Laska jako solidnego, godnego zaufania partnera biznesowego.

Paweł Czarnecki
Prezes Zarządu, GOLDEN EGGS STUDIO S.A

Statyczna nakladka

VOLLMART24.COM Sp. z o.o.
Jako VOLLMART24.COM Sp. z o.o. polecamy firmę Corporate Mind Sp. z o.o. jako rzetelnego wykonawcę usługi wyceny spółek. Firma Corporate Mind sporządziła wycenę spółki VOLLMART24.COM Sp. z o.o. w sposób nie budzący zastrzeżeń. W zakres usług wchodziła analiza finansowa oraz biznesowa spółki obejmująca również stały kontakt na każdym etapie wykonywania usługi uwzględniający moje potrzeby jako klienta, co świadczy o indywidualnym podejściu do każdego zlecenia.
Corporate Mind Sp. z o.o. wykonała usługę z należytym profesjonalizmem i terminowością. Wszystkie warunki współpracy zostały uzgodnione pomiędzy stronami na początku współpracy i zachowane do końca wykonywania usługi.
Zgodnie z powyższym, polecam firmę Corporate Mind Sp. z o.o. jako profesjonalnego, rzetelnego i wiarygodnego partnera biznesowego.

Wiktor Sawosz
Prezes Zarządu, VOLLMART24.COM Sp. z o.o.

Statyczna nakladka

FINELF.COM Sp. z o.o.
Jako FINELF.COM Sp. z o.o. polecamy firmę Corporate Mind Sp. z o.o. jako rzetelnego wykonawcę usługi wyceny przedsiębiorstwa. Firma Corporate Mind sporządziła wycenę spółki FINELF.COM Sp. z o.o. w sposób rzetelny i dostosowany do naszych potrzeb. Dzięki wiedzy i doświadczeniu wyceniającego, usługa została wykonana na wysokim poziomie. Wycena spółki FINELF.COM Sp. z o.o. została z nami skonsultowana, a wyceniający był otwarty na nasze uwagi podczas całego procesu, podchodząc do klienta w sposób indywidualny.
Corporate Mind Sp. z o.o. wykonała usługę z należytym profesjonalizmem i terminowością. Wszystkie warunki współpracy zostały uzgodnione pomiędzy stronami na początku współpracy i zachowane do końca wykonywania usługi.
Zgodnie z powyższym, polecam firmę Corporate Mind Sp. z o.o. jako profesjonalnego, rzetelnego i wiarygodnego partnera biznesowego.

Stanisław Wolniewicz Duda
Prezes Zarządu, FINELF.COM Sp. z o.o.

Statyczna nakladka

OBIAD.ONLINE
Jako współwłaściciele projektu pod nazwą OBIAD.ONLINE chcemy polecić firmę Corporate Mind Sp z o.o. w zakresie wyceny przedsiębiorstw oraz modelowania finansowego.
Firma Corporate Mind Sp z o.o. wyróżnia się profesjonalizmem oraz elastycznością w podejściu do potrzeb klienta. Wyceniający wykazał się umiejętnością rzetelnej analizy zarówno aspektów finansowych, jak i biznesowych, co pozwoliło na sprawną współpracę.
Corporate Mind Sp z o.o dostarczyła nam nie tylko raport końcowy wyceny projektu inwestycyjnego, ale także aktywny model finansowy, dzięki czemu zyskaliśmy przewagę w rozmowach z inwestorami przy finansowaniu projektu. Przygotowany raport oraz model finansowy uwzględnia kluczowe aspekty biznesowe, co pozwoliło nam zyskać holistyczne spojrzenie na wartość projektu.
Stały kontakt i transparentna komunikacja sprawiły, że cały proces przebiegł sprawnie i efektywnie.
W związku z powyższym pragniemy zarekomendować firmę Corporate Mind Sp. z o.o. jako partnera biznesowego, charakteryzującego się profesjonalizmem i solidnością.

Wojciech Jerzy Kolasiński
Wojciech Piotr Matelski

Statyczna nakladka

SOLARIUS TECHNOLOGY Sp. z o.o.
Jako SOLARIUS TECHNOLOGY Sp. z o.o. rekomendujemy firmę Corporate Mind Sp. z o.o. która wykonała dla nas usługę wyceny spółki. Cały proces współpracy z Corporate Mind przebiegł pomyślnie, terminowo i bez zastrzeżeń. W ramach świadczonej usługi wyceniający utrzymywał stały kontakt na każdym etapie, dostosowując się do naszych indywidualnych potrzeb jako klienta.
Otrzymaliśmy kompleksowy i profesjonalny raport z wyceny naszej spółki, który uwzględnił wszystkie kluczowe dla nas kwestie i spełnił nasze wymagania.
W związku z powyższym pragniemy zarekomendować firmę Corporate Mind Sp. z o.o.

Marcin Pastewka
Prezes Zarządu, SOLARIUS TECHNOLOGY Sp. z o.o.

previous arrow
next arrow

Chcesz dowiedzieć się więcej ?

ilustracja umów bezpłatna konsultację

Umów konsultację – Dyrektor Finansowy na Godziny

×