Wycena Firm

Wycena spółki, wycena firmy Łódź – od 6 000 PLN

Zrozumienie rzeczywistej wartości firmy jest kluczowe w różnych sytuacjach biznesowych. Niezależnie od celu wyceny – czy to restrukturyzacja, zmiana formy działalności, transakcje kupna lub sprzedaży, analiza inwestycji czy wymagania sprawozdawcze – nasza usługa wyceny spółek jest dostosowana do Twoich potrzeb. Współpracując z nami, masz gwarancję profesjonalnego i dokładnego raportu wyceny, który pomoże Ci podejmować optymalne decyzje. Skorzystaj z formularza poniżej, aby dowiedzieć się, jak możemy Ci pomóc.

Profesjonalna Wycena Firmy Łódź

Sporządzamy profesjonalne wyceny firmy. Przygotujemy profesjonalny raport z wyceny oraz omówimy go z Tobą. Poznaj wartość przedsiębiorstwa i umów się na bezpłatną konsultację.

Wycena firm Łódź

Nasza firma oferuje kompleksową wycenę, uwzględniającą lokalne i międzynarodowe trendy rynkowe, co pozwala naszym klientom podejmować mądre decyzje inwestycyjne. Niezależnie od skali projektu, jesteśmy gotowi pomóc w zrozumieniu rzeczywistej wartości firm działających w Łodzi i okolicach, zapewniając niezbędne narzędzia do osiągnięcia sukcesu biznesowego.

Wycena przedsiębiorstwa Łódź

Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z art. 55^1 Kodeksu Cywilnego. Wyróżniamy trzy główne podejścia w oparciu o które najczęściej dokonywana jest wycena przedsiębiorstwa. 

Wycenafirm.com.pl to nowoczesna firma consultingowa, która specjalizuje się wycenie przedsiębiorstw z wykorzystaniem powyższych metod oraz sprawdzonych narzędzi, aby zapewnić naszym klientom rzetelne i wiarygodne informacje, które są kluczowe dla sukcesu biznesowego w Łodzi.

Wycena spółki Łódź

Łódź, jako kluczowe miejsce dla wielu przedsiębiorstw i inwestorów w centralnej Polsce, nadaje lokalnemu rynkowi dynamizm i charakter konkurencyjny. Wycena spółki w tym mieście uwzględnia lokalne czynniki oraz aktualne trendy rynkowe. W Łodzi, znanej jako miasto przemysłowe z bogatą historią i rosnącym sektorem nowoczesnych technologii, działają firmy o zasięgu międzynarodowym. To sprawia, że wycena spółki często musi brać pod uwagę aspekty związane z globalnym rynkiem i międzynarodową konkurencją, jak również lokalne możliwości dostępu do finansowania, w tym funduszy inwestycyjnych, co nadaje łódzkiemu rynkowi unikatowy charakter. Wycena spółki w Łodzi to proces złożony, wymagający uwzględnienia specyficznych czynników charakterystycznych dla tego rynku oraz szerszego kontekstu biznesowego. Profesjonalizm i szczegółowa analiza są kluczowe, by precyzyjnie określić wartość przedsiębiorstwa w tym dynamicznie rozwijającym się mieście.

Wycena spółki metodą DCF | wyceny wartości spółki metodą DCF

Metoda DCF (Discounted Cash Flow) to narzędzie wykorzystywane w finansach do określania obecnej wartości przyszłych przepływów pieniężnych. Jest to zaawansowany sposób analizy, który pozwala inwestorom ocenić, czy inwestycja w daną firmę lub projekt jest opłacalna, biorąc pod uwagę czasową wartość pieniądza. Metoda ta opiera się na prognozach dotyczących przyszłych dochodów i wydatków oraz uwzględnia stopę dyskontową, co umożliwia realistyczne oszacowanie wartości przedsiębiorstwa i podejmowanie mądrych decyzji inwestycyjnych.

Metody porównawcze wyceny przedsiębiorstw

Metody porównawcze wyceny przedsiębiorstw opierają się na porównaniu analizowanej firmy z innymi podobnymi przedsiębiorstwami na rynku. Ta technika wyceny uwzględnia wskaźniki finansowe, takie jak stosunek cena/zysk (P/E), cena/dochód operacyjny (P/EBIT), czy cena/dochód przed opodatkowaniem (P/EBT), aby określić, czy firma jest wyceniana na poziomie porównywalnym do konkurencji. Metody porównawcze pozwalają inwestorom ocenić, czy dana firma jest przeceniana lub przewartościowana w stosunku do rynku. Warto jednak pamiętać, że dokładność wyceny zależy od jakości i adekwatności porównywalnych firm oraz analizowanych wskaźników.

Wyceny przedsiębiorstwa metodą księgową

Metoda księgowa wyceny przedsiębiorstwa opiera się na analizie aktywów i pasywów firmy z wykorzystaniem danych księgowych. W tym podejściu wartość firmy jest określana na podstawie wartości jej bilansu oraz ewentualnych przeliczeń aktywów i pasywów, uwzględniając ich aktualne stany. Ta metoda jest szczególnie przydatna w przypadku stabilnych i dobrze zorganizowanych firm, ale może nie uwzględniać potencjału i wartości niematerialnych aktywów, co stanowi jej ograniczenie.

Metody mieszane wyceny przedsiębiorstw

Metody mieszane wyceny przedsiębiorstw łączą różne podejścia i narzędzia w celu dokładniejszego określenia wartości firmy. Przykładem takiej metody jest połączenie analizy wskaźników finansowych z wyceną aktywów niematerialnych oraz oceną przyszłych przepływów gotówkowych. To podejście może dostarczyć bardziej kompleksowego i zróżnicowanego spojrzenia na wartość firmy, co może być przydatne w przypadku firm o złożonej strukturze i różnorodnych aktywach. Jednakże, metody mieszane wymagają precyzyjnej analizy i zrozumienia różnych czynników wpływających na wartość firmy, co może być bardziej czasochłonne i skomplikowane niż jedna metoda wyceny.

 

Zanim się zdecydujesz, umów się na bezpłatne konsultacje!


Przed podjęciem współpracy z nami umów się na konsultacje. W trakcie 30 minutowego spotkania odpowiemy na Twoje pytania, rozwiejemy wątpliwości oraz zaproponujemy najlepsze dla Ciebie rozwiązanie.

Nic nie ryzykujesz, a wiedza którą zyskasz będziesz mógł wykorzystać do realizacji swoich celów.


MASZ PYTANIA?
MAMY ODPOWIEDZI!

Aby ustalić wartość firmy, można wykorzystać różne metody wyceny, takie jak metoda dochodowa (DCF), metoda porównawcza, metoda księgowa, czy metoda mieszana. Wartość firmy określa się poprzez analizę jej aktywów, pasywów, przepływów gotówkowych, oraz innych istotnych czynników. Istotne jest uwzględnienie kontekstu rynkowego, branżowego i ekonomicznego oraz dokładnej analizy ryzyka. Warto również korzystać z profesjonalnego doradztwa finansowego lub konsultować się z ekspertami, aby zapewnić rzetelną i precyzyjną wycenę firmy, co stanowi kluczowy krok przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, restrukturyzacyjnych lub strategicznych.

Koszt wyceny firmy może znacząco się różnić w zależności od skomplikowania procesu i zakresu analizy. Standardowe wyceny, które wykorzystują jedną metodę i ograniczają się do podstawowych analiz, mogą kosztować kilka tysięcy złotych. Jednak bardziej zaawansowane wyceny, które uwzględniają wiele metod, analizy detaliczne i specjalistyczne doradztwo, mogą kosztować znacznie więcej, sięgając nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Ostateczny koszt będzie zależał od specyfiki firmy, jej branży, rozmiaru i celu wyceny, dlatego warto skonsultować się z profesjonalistami, aby dokładnie określić koszty związane z wyceną danego przedsiębiorstwa.

Wycenę wartości firmy przeprowadzać mogą różni specjaliści, takie jak biegli sądowi, eksperci ds. finansów, lub firmy specjalizujące się w wycenach. Jednak szczególną rolę w tym procesie pełni doradca inwestycyjny. To profesjonalista, który nie tylko przeprowadza analizy finansowe, ale także pomaga właścicielom firm zrozumieć, jakie czynniki i strategie inwestycyjne mogą wpłynąć na wartość firmy. Doradcy inwestycyjni posiadają wiedzę i doświadczenie, aby pomóc klientom podejmować mądre decyzje dotyczące inwestycji i zarządzania ich aktywami.

Wycena przedsiębiorstwa jest dokonywana w różnych sytuacjach biznesowych, takich jak: przy sprzedaży lub zakupie firmy, restrukturyzacji, fuzjach i przejęciach, sporach prawnych, planowaniu sukcesji, pozyskiwaniu finansowania, a także w celach sprawozdawczych. Jest to kluczowy proces, który pomaga właścicielom i inwestorom zrozumieć rzeczywistą wartość firmy oraz podejmować mądre decyzje biznesowe. Warto wyceniać firmę regularnie, aby monitorować jej wartość w zmieniającym się otoczeniu rynkowym.

Wycena jednoosobowej działalności gospodarczej, uwzględniając metodę Seller’s Discretionary Earnings (SDE), może być przeprowadzona w kilku prostych krokach:

  • Zbieranie danych finansowych: Rozpocznij od zebrania kompletnych danych finansowych dotyczących działalności. To obejmuje przede wszystkim przychody, koszty, amortyzację
  • Odszukanie dodatkowych korzyści właściciela: SDE uwzględnia korzyści finansowe, jakie właściciel uzyskuje z prowadzenia firmy, takie jak wynagrodzenie, korzyści pozapłacowe lub inne przywileje. Te wartości dodawane są do dochodów.
  • Korekta za nieoperacyjne wydatki: Wyłącz z analizy wydatki nieoperacyjne lub jednorazowe koszty, które nie są związane z codziennym funkcjonowaniem firmy.
  • Obliczanie SDE: Oblicz Seller’s Discretionary Earnings (SDE), dodając dochód brutto do dodatkowych korzyści właściciela i odejmując nieoperacyjne wydatki.
  • Wybór mnożnika: Określ, jaki mnożnik będzie stosowany do SDE. Mnożnik może różnić się w zależności od branży, regionu i innych czynników rynkowych. Skonsultuj się z ekspertem lub przeprowadź badanie rynku, aby znaleźć odpowiedni mnożnik.
  • Obliczenie wartości: Pomnóż obliczone SDE przez wybrany mnożnik, aby uzyskać szacowaną wartość jednoosobowej działalności gospodarczej.

Pamiętaj, że wycena SDE jest jednym z wielu podejść i może nie być odpowiednia dla wszystkich branż lub sytuacji. Warto również skonsultować się z ekspertem ds. finansów lub doradcą w celu uzyskania bardziej szczegółowej i dokładnej wyceny.

Klienci, którzy nam zaufali

Co mówią o nas nasi Klienci ?
Statyczna nakladka

REVENGE STUDIOS SP. Z O.O.
W dotychczasowej współpracy Firma Business Consulting Mateusz Laska wykazała się pełnym profesjonalizmem oraz elastycznością przy wykonywaniu powierzonego zadania. Fachowe doradztwo, doświadczenie są dobrą prognozą na podjęcie ponownej współpracy w przyszłości.
Doceniając rzetelną postawę Firmy Business Consulting Mateusz Laska z ogromną przyjemnością polecam i rekomenduję jako solidnego partnera biznesowego.

Łukasz Breczko
Prezes Zarządu, REVENGE STUDIOS SP. Z O.O

Statyczna nakladka

GOLDEN EGGS STUDIO S.A
Firma Business Consulting Mateusz Laska wyróżnia się na tle innych firm oferujących tego typu rozwiązania bardzo dobrą znajomością branży, znakomitym zrozumieniem naszych potrzeb ale przede wszystkim wysoką jakością realizacji powierzonych zadań. Poziom realizacji wyceny oceniam jako wysoki na co ogromny wpływ ma profesjonalne podejście oraz zaangażowanie. Dużą zaletą firmy Business Consulting Mateusz Laska jest szybkość w działaniu oraz sprawny kontakt zarówno telefoniczny jak i e-mailowy.
Dziękując za współpracę z pełnym zaangażowaniem rekomendujemy Firmę Business Consulting Mateusz Laska jako solidnego, godnego zaufania partnera biznesowego.

Paweł Czarnecki
Prezes Zarządu, GOLDEN EGGS STUDIO S.A

Statyczna nakladka

VOLLMART24.COM Sp. z o.o.
Jako VOLLMART24.COM Sp. z o.o. polecamy firmę Corporate Mind Sp. z o.o. jako rzetelnego wykonawcę usługi wyceny spółek. Firma Corporate Mind sporządziła wycenę spółki VOLLMART24.COM Sp. z o.o. w sposób nie budzący zastrzeżeń. W zakres usług wchodziła analiza finansowa oraz biznesowa spółki obejmująca również stały kontakt na każdym etapie wykonywania usługi uwzględniający moje potrzeby jako klienta, co świadczy o indywidualnym podejściu do każdego zlecenia.
Corporate Mind Sp. z o.o. wykonała usługę z należytym profesjonalizmem i terminowością. Wszystkie warunki współpracy zostały uzgodnione pomiędzy stronami na początku współpracy i zachowane do końca wykonywania usługi.
Zgodnie z powyższym, polecam firmę Corporate Mind Sp. z o.o. jako profesjonalnego, rzetelnego i wiarygodnego partnera biznesowego.

Wiktor Sawosz
Prezes Zarządu, VOLLMART24.COM Sp. z o.o.

Statyczna nakladka

FINELF.COM Sp. z o.o.
Jako FINELF.COM Sp. z o.o. polecamy firmę Corporate Mind Sp. z o.o. jako rzetelnego wykonawcę usługi wyceny przedsiębiorstwa. Firma Corporate Mind sporządziła wycenę spółki FINELF.COM Sp. z o.o. w sposób rzetelny i dostosowany do naszych potrzeb. Dzięki wiedzy i doświadczeniu wyceniającego, usługa została wykonana na wysokim poziomie. Wycena spółki FINELF.COM Sp. z o.o. została z nami skonsultowana, a wyceniający był otwarty na nasze uwagi podczas całego procesu, podchodząc do klienta w sposób indywidualny.
Corporate Mind Sp. z o.o. wykonała usługę z należytym profesjonalizmem i terminowością. Wszystkie warunki współpracy zostały uzgodnione pomiędzy stronami na początku współpracy i zachowane do końca wykonywania usługi.
Zgodnie z powyższym, polecam firmę Corporate Mind Sp. z o.o. jako profesjonalnego, rzetelnego i wiarygodnego partnera biznesowego.

Stanisław Wolniewicz Duda
Prezes Zarządu, FINELF.COM Sp. z o.o.

Statyczna nakladka

OBIAD.ONLINE
Jako współwłaściciele projektu pod nazwą OBIAD.ONLINE chcemy polecić firmę Corporate Mind Sp z o.o. w zakresie wyceny przedsiębiorstw oraz modelowania finansowego.
Firma Corporate Mind Sp z o.o. wyróżnia się profesjonalizmem oraz elastycznością w podejściu do potrzeb klienta. Wyceniający wykazał się umiejętnością rzetelnej analizy zarówno aspektów finansowych, jak i biznesowych, co pozwoliło na sprawną współpracę.
Corporate Mind Sp z o.o dostarczyła nam nie tylko raport końcowy wyceny projektu inwestycyjnego, ale także aktywny model finansowy, dzięki czemu zyskaliśmy przewagę w rozmowach z inwestorami przy finansowaniu projektu. Przygotowany raport oraz model finansowy uwzględnia kluczowe aspekty biznesowe, co pozwoliło nam zyskać holistyczne spojrzenie na wartość projektu.
Stały kontakt i transparentna komunikacja sprawiły, że cały proces przebiegł sprawnie i efektywnie.
W związku z powyższym pragniemy zarekomendować firmę Corporate Mind Sp. z o.o. jako partnera biznesowego, charakteryzującego się profesjonalizmem i solidnością.

Wojciech Jerzy Kolasiński
Wojciech Piotr Matelski

Statyczna nakladka

SOLARIUS TECHNOLOGY Sp. z o.o.
Jako SOLARIUS TECHNOLOGY Sp. z o.o. rekomendujemy firmę Corporate Mind Sp. z o.o. która wykonała dla nas usługę wyceny spółki. Cały proces współpracy z Corporate Mind przebiegł pomyślnie, terminowo i bez zastrzeżeń. W ramach świadczonej usługi wyceniający utrzymywał stały kontakt na każdym etapie, dostosowując się do naszych indywidualnych potrzeb jako klienta.
Otrzymaliśmy kompleksowy i profesjonalny raport z wyceny naszej spółki, który uwzględnił wszystkie kluczowe dla nas kwestie i spełnił nasze wymagania.
W związku z powyższym pragniemy zarekomendować firmę Corporate Mind Sp. z o.o.

Marcin Pastewka
Prezes Zarządu, SOLARIUS TECHNOLOGY Sp. z o.o.

previous arrow
next arrow
ilustracja umów bezpłatna konsultację

Umów konsultację – Wycena Firmy

Jeśli chcesz, dowiedzieć się więcej oraz aby usługi finansowe, których potrzebujesz były sporządzane przez Doradców Inwestycyjnych oraz były zgodne z przyjętymi standardami i prawem, warto skorzystać z naszych usług.

Scroll to Top