Wycena Firm

Wycena spółki, wycena firmy Poznań – od 6 000 PLN

Zrozumienie rzeczywistej wartości firmy jest kluczowe w różnych sytuacjach biznesowych. Niezależnie od celu wyceny – czy to restrukturyzacja, zmiana formy działalności, transakcje kupna lub sprzedaży, analiza inwestycji czy wymagania sprawozdawcze – nasza usługa wyceny spółek w Poznaniu jest dostosowana do Twoich potrzeb. Współpracując z nami, masz gwarancję profesjonalnego i dokładnego raportu wyceny, który pomoże Ci podejmować optymalne decyzje. Skorzystaj z formularza poniżej, aby dowiedzieć się, jak możemy Ci pomóc.

Profesjonalna Wycena Firmy Poznań

Sporządzamy profesjonalne wyceny firmy. Przygotujemy profesjonalny raport z wyceny oraz omówimy go z Tobą. Poznaj wartość przedsiębiorstwa i umów się na bezpłatną konsultację.

Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z art. 55^1 Kodeksu Cywilnego. Wyróżniamy trzy główne podejścia w oparciu o które najczęściej dokonywana jest wycena przedsiębiorstwa. 

Wycenafirm.com.pl to nowoczesna firma consultingowa, która specjalizuje się wycenie przedsiębiorstw z wykorzystaniem powyższych metod oraz sprawdzonych narzędzi, aby zapewnić naszym klientom rzetelne i wiarygodne informacje, które są kluczowe dla sukcesu biznesowego w Poznaniu.

Wycena firm Poznań

Wycena firm w urokliwym Poznaniu to proces, który uwzględnia zarówno lokalne aspekty rynku, jak i globalne trendy gospodarcze. Nasza firma specjalizuje się w dokładnych analizach finansowych oraz przeprowadzaniu kompleksowych wycen, które pozwalają właścicielom przedsiębiorstw zrozumieć ich rzeczywistą wartość na dynamicznym poznańskim rynku. Dzięki współpracy z nami, nasi klienci zyskują konkurencyjną przewagę w podejmowaniu decyzji biznesowych w malowniczym sercu Wielkopolski.

Wycena spółki metodą DCF | wyceny wartości przedsiębiorstwa metodą DCF

Zastosowanie metody DCF (Discounted Cash Flow) w wycenie wartości przedsiębiorstwa to klucz do odkrywania ukrytego potencjału. Nasze usługi w tym zakresie to mapa przyszłych sukcesów Twojej firmy. Przeprowadzamy głęboką analizę przepływów gotówkowych, uwzględniając ryzyko i innowacje, aby wyznaczyć realną wartość biznesu. Dzięki temu, jako właściciel lub inwestor, będziesz gotowy na fascynującą podróż w biznesowym świecie Poznania, w pełni wykorzystując potencjał swojej firmy.

Metody porównawcze wyceny przedsiębiorstw

Metody porównawcze wyceny przedsiębiorstw stanowią fundamentalny element analizy finansowej. To podejście, które opiera się na zestawieniach wyników i wskaźników danej firmy z innymi podmiotami działającymi w tej samej branży lub rynku. Przy wykorzystaniu tych metod, naukowcy finansowi bacznie analizują i porównują dane finansowe, jak choćby stosunek cena/zysk (P/E), czy cena/dochód operacyjny (P/EBIT). Te obliczenia pozwalają na ocenę konkurencyjności i relatywnej wartości firmy na tle innych graczy na rynku. Stosowanie metod porównawczych jest kluczowe w badaniach naukowych nad wyceną przedsiębiorstw i pomaga w formułowaniu obiektywnych wniosków na temat ich wartości.

Wyceny przedsiębiorstwa metodą księgową

Metoda księgowa wyceny przedsiębiorstwa to naukowy proces, który bazuje na analizie dokumentów finansowych i danych księgowych firmy. Finansiści korzystając z bilansu, rachunku zysków i strat oraz innych księgowych dokumentów, starają się zrozumieć rzeczywisty stan finansów firmy. Ta metoda pozwala na ocenę wartości firmy poprzez uwzględnienie aktywów, pasywów, kapitału własnego i innych wskaźników finansowych. Jest to fundamentalny aspekt badawczy, który pomaga naukowcom analizować wpływ różnych czynników na wartość przedsiębiorstwa i rozwijać bardziej zaawansowane modele wyceny.

Metody mieszane wyceny przedsiębiorstw

Metody mieszane w wycenie przedsiębiorstw to podejście, które wykorzystuje różne narzędzia i techniki, aby dostarczyć bardziej kompleksowy obraz wartości firmy. Kombinowanie analizy DCF, metod porównawczych i księgowych pozwala uwzględnić różne czynniki wpływające na wartość przedsiębiorstwa. To podejście jest użyteczne w kontekście wyceny firm o skomplikowanej strukturze, posiadających różne aktywa i źródła przychodów. Metody mieszane pozwalają uzyskać bardziej precyzyjne i wiarygodne wyniki, co jest kluczowe przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, restrukturyzacyjnych lub strategicznych.

Zanim się zdecydujesz, umów się na bezpłatne konsultacje!


Przed podjęciem współpracy z nami umów się na konsultacje. W trakcie 30 minutowego spotkania odpowiemy na Twoje pytania, rozwiejemy wątpliwości oraz zaproponujemy najlepsze dla Ciebie rozwiązanie.

Nic nie ryzykujesz, a wiedza którą zyskasz będziesz mógł wykorzystać do realizacji swoich celów.


MASZ PYTANIA?
MAMY ODPOWIEDZI!

Ustalenie wartości firmy jest procesem, który wymaga holistycznego podejścia. Najpierw przeprowadza się analizę finansową, uwzględniając przepływy gotówkowe, bilans, oraz rachunek zysków i strat. Następnie ocenia się czynniki rynkowe i konkurencję, aby zrozumieć kontekst branżowy. Warto również uwzględnić aktywa niematerialne, a także prognozy rozwoju firmy i ryzyka. Korzystanie z różnych metod wyceny, takich jak DCF, metody porównawcze, czy księgowe, może dostarczyć bardziej kompleksowego obrazu wartości firmy. Ostatecznie, warto skonsultować się z ekspertami w dziedzinie finansów lub korzystać z profesjonalnych usług wyceny, aby uzyskać obiektywną i dokładną ocenę wartości firmy.

Koszt wyceny firmy w Poznaniu zazwyczaj zaczyna się od 6000 złotych. Jednak ostateczna cena może znacząco się różnić w zależności od wielkości i skomplikowania przedsiębiorstwa oraz zakresu analizy. W przypadku bardziej zaawansowanych wycen, które uwzględniają szczegółowe badania finansowe i ryzyka, koszty mogą być wyższe, sięgając kilkunastu tysięcy złotych. Warto uzgodnić szczegóły i koszty wyceny z profesjonalnymi ekspertami finansowymi, aby uzyskać dokładne informacje dostosowane do konkretnego przypadku firmy.

Wycenę wartości firmy często przeprowadzają biegli sądowi specjalizujący się w dziedzinie finansów i wyceny. Ich rola jest kluczowa, ponieważ posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie w analizie dokumentów finansowych i przeprowadzaniu wycen zgodnie z wymogami prawnymi. Biegli sądowi są niezależnymi ekspertami, których opinie mogą być wykorzystywane w procesach sądowych, transakcjach kupna-sprzedaży, czy też w przypadku sporów dotyczących wartości firmy. Dzięki ich wiedzy i doświadczeniu można uzyskać obiektywną i wiarygodną ocenę wartości przedsiębiorstwa, co ma istotne znaczenie w wielu sytuacjach biznesowych.

Wycena jednoosobowej działalności gospodarczej może być przeprowadzona samodzielnie, korzystając z kilku kroków:

  • Analiza finansowa: Zbierz wszystkie dostępne dokumenty finansowe, takie jak bilans, rachunek zysków i strat, a także historię przepływów gotówkowych. To pomoże zrozumieć bieżącą sytuację finansową.
  • Ocena aktywów: Ocen aktywa firmy, w tym nieruchomości, wyposażenie, zapasy oraz wszelkie inne posiadane zasoby.
  • Ocena pasywów: Zidentyfikuj wszelkie zobowiązania finansowe, takie jak kredyty, pożyczki czy zobowiązania wobec dostawców.
  • Analiza rynku: Przeprowadź badanie rynku, aby ocenić, jakie są ceny podobnych firm w branży.
  • Zastosowanie metod wyceny: Skorzystaj z metod wyceny, takich jak metoda dochodowa (DCF), porównawcza i księgowa, aby oszacować wartość firmy. Warto również uwzględnić swoje umiejętności, klientelę i pozycję na rynku.
  • Konsultacje z ekspertami: W razie wątpliwości lub potrzeby bardziej zaawansowanej wyceny, warto skonsultować się z profesjonalnymi doradcami finansowymi lub biegłymi sądowymi.
  • Aktualizacja w miarę potrzeb: Pamiętaj, że wartość firmy może się zmieniać w czasie, dlatego warto regularnie aktualizować wycenę.

Pamiętaj, że wycena jednoosobowej działalności gospodarczej może być skomplikowana, dlatego warto rozważyć pomoc specjalistów, szczególnie w sytuacjach, gdy zależy Ci na dokładności i obiektywności oceny wartości firmy.

 

Klienci, którzy nam zaufali

Co mówią o nas nasi Klienci ?
Statyczna nakladka

REVENGE STUDIOS SP. Z O.O.
W dotychczasowej współpracy Firma Business Consulting Mateusz Laska wykazała się pełnym profesjonalizmem oraz elastycznością przy wykonywaniu powierzonego zadania. Fachowe doradztwo, doświadczenie są dobrą prognozą na podjęcie ponownej współpracy w przyszłości.
Doceniając rzetelną postawę Firmy Business Consulting Mateusz Laska z ogromną przyjemnością polecam i rekomenduję jako solidnego partnera biznesowego.

Łukasz Breczko
Prezes Zarządu, REVENGE STUDIOS SP. Z O.O

Statyczna nakladka

GOLDEN EGGS STUDIO S.A
Firma Business Consulting Mateusz Laska wyróżnia się na tle innych firm oferujących tego typu rozwiązania bardzo dobrą znajomością branży, znakomitym zrozumieniem naszych potrzeb ale przede wszystkim wysoką jakością realizacji powierzonych zadań. Poziom realizacji wyceny oceniam jako wysoki na co ogromny wpływ ma profesjonalne podejście oraz zaangażowanie. Dużą zaletą firmy Business Consulting Mateusz Laska jest szybkość w działaniu oraz sprawny kontakt zarówno telefoniczny jak i e-mailowy.
Dziękując za współpracę z pełnym zaangażowaniem rekomendujemy Firmę Business Consulting Mateusz Laska jako solidnego, godnego zaufania partnera biznesowego.

Paweł Czarnecki
Prezes Zarządu, GOLDEN EGGS STUDIO S.A

Statyczna nakladka

VOLLMART24.COM Sp. z o.o.
Jako VOLLMART24.COM Sp. z o.o. polecamy firmę Corporate Mind Sp. z o.o. jako rzetelnego wykonawcę usługi wyceny spółek. Firma Corporate Mind sporządziła wycenę spółki VOLLMART24.COM Sp. z o.o. w sposób nie budzący zastrzeżeń. W zakres usług wchodziła analiza finansowa oraz biznesowa spółki obejmująca również stały kontakt na każdym etapie wykonywania usługi uwzględniający moje potrzeby jako klienta, co świadczy o indywidualnym podejściu do każdego zlecenia.
Corporate Mind Sp. z o.o. wykonała usługę z należytym profesjonalizmem i terminowością. Wszystkie warunki współpracy zostały uzgodnione pomiędzy stronami na początku współpracy i zachowane do końca wykonywania usługi.
Zgodnie z powyższym, polecam firmę Corporate Mind Sp. z o.o. jako profesjonalnego, rzetelnego i wiarygodnego partnera biznesowego.

Wiktor Sawosz
Prezes Zarządu, VOLLMART24.COM Sp. z o.o.

Statyczna nakladka

FINELF.COM Sp. z o.o.
Jako FINELF.COM Sp. z o.o. polecamy firmę Corporate Mind Sp. z o.o. jako rzetelnego wykonawcę usługi wyceny przedsiębiorstwa. Firma Corporate Mind sporządziła wycenę spółki FINELF.COM Sp. z o.o. w sposób rzetelny i dostosowany do naszych potrzeb. Dzięki wiedzy i doświadczeniu wyceniającego, usługa została wykonana na wysokim poziomie. Wycena spółki FINELF.COM Sp. z o.o. została z nami skonsultowana, a wyceniający był otwarty na nasze uwagi podczas całego procesu, podchodząc do klienta w sposób indywidualny.
Corporate Mind Sp. z o.o. wykonała usługę z należytym profesjonalizmem i terminowością. Wszystkie warunki współpracy zostały uzgodnione pomiędzy stronami na początku współpracy i zachowane do końca wykonywania usługi.
Zgodnie z powyższym, polecam firmę Corporate Mind Sp. z o.o. jako profesjonalnego, rzetelnego i wiarygodnego partnera biznesowego.

Stanisław Wolniewicz Duda
Prezes Zarządu, FINELF.COM Sp. z o.o.

Statyczna nakladka

OBIAD.ONLINE
Jako współwłaściciele projektu pod nazwą OBIAD.ONLINE chcemy polecić firmę Corporate Mind Sp z o.o. w zakresie wyceny przedsiębiorstw oraz modelowania finansowego.
Firma Corporate Mind Sp z o.o. wyróżnia się profesjonalizmem oraz elastycznością w podejściu do potrzeb klienta. Wyceniający wykazał się umiejętnością rzetelnej analizy zarówno aspektów finansowych, jak i biznesowych, co pozwoliło na sprawną współpracę.
Corporate Mind Sp z o.o dostarczyła nam nie tylko raport końcowy wyceny projektu inwestycyjnego, ale także aktywny model finansowy, dzięki czemu zyskaliśmy przewagę w rozmowach z inwestorami przy finansowaniu projektu. Przygotowany raport oraz model finansowy uwzględnia kluczowe aspekty biznesowe, co pozwoliło nam zyskać holistyczne spojrzenie na wartość projektu.
Stały kontakt i transparentna komunikacja sprawiły, że cały proces przebiegł sprawnie i efektywnie.
W związku z powyższym pragniemy zarekomendować firmę Corporate Mind Sp. z o.o. jako partnera biznesowego, charakteryzującego się profesjonalizmem i solidnością.

Wojciech Jerzy Kolasiński
Wojciech Piotr Matelski

Statyczna nakladka

SOLARIUS TECHNOLOGY Sp. z o.o.
Jako SOLARIUS TECHNOLOGY Sp. z o.o. rekomendujemy firmę Corporate Mind Sp. z o.o. która wykonała dla nas usługę wyceny spółki. Cały proces współpracy z Corporate Mind przebiegł pomyślnie, terminowo i bez zastrzeżeń. W ramach świadczonej usługi wyceniający utrzymywał stały kontakt na każdym etapie, dostosowując się do naszych indywidualnych potrzeb jako klienta.
Otrzymaliśmy kompleksowy i profesjonalny raport z wyceny naszej spółki, który uwzględnił wszystkie kluczowe dla nas kwestie i spełnił nasze wymagania.
W związku z powyższym pragniemy zarekomendować firmę Corporate Mind Sp. z o.o.

Marcin Pastewka
Prezes Zarządu, SOLARIUS TECHNOLOGY Sp. z o.o.

previous arrow
next arrow
ilustracja umów bezpłatna konsultację

Umów konsultację – Wycena Firmy

Jeśli chcesz, dowiedzieć się więcej oraz aby usługi finansowe, których potrzebujesz były sporządzane przez Doradców Inwestycyjnych oraz były zgodne z przyjętymi standardami i prawem, warto skorzystać z naszych usług.

Scroll to Top