Wycena Firm

Wycena i Doradztwo

Precyzyjne Decyzje Finansowe

Doświadczenie

Zapewniamy wysokie kompetencje i kwalifikacje merytoryczne potwierdzone licencjami doradców inwestycyjnych oraz maklerów papierów wartościowych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w finansach i wynikający z tego profesjonalizm.

Sprawiedliwa analiza
Biegły Sądowy

Inwestycyjne podejście
Doradca Inwestycyjny

Rynkowa perspektywa
Makler Papierów Wartościowych

Terminowa
realizacja

pracy z finansami przedsiębiorstw
+ 0 godzin
rozwijania kompetencji
+ 0 lat
przeprowadzonych analiz
+ 0

Co możemy dla Ciebie zrobić ?

Wycena przedsiębiorstwa metodą dochodową polega na oszacowaniu wartości firmy na podstawie prognozowanych przyszłych dochodów. Metoda ta zakłada, że wartość firmy jest równa obecnej wartości wszystkich przyszłych przepływów pieniężnych, które wygeneruje. Do obliczeń wykorzystuje się wskaźnik zdyskontowanych przepływów pieniężnych (wycena DCF), który bierze pod uwagę zmienne takie jak przewidywane przychody, koszty, inwestycje i stopa dyskontowa. Metoda dochodowa jest szczególnie przydatna dla firm o stabilnych i przewidywalnych przepływach pieniężnych oraz dla oceny inwestycji długoterminowych.

Wycena udziałów w spółce z o.o. polega na oszacowaniu ich wartości, uwzględniając aktywa, zobowiązania, przepływy pieniężne, dochodowość oraz potencjalny wzrost. Często stosuje się metody porównawcze, dochodowe, majątkowe, biorąc pod uwagę specyfikę rynku i kondycję finansową spółki dodatkowo przy wycenie udziałów w spółce z o.o. należy zwrócić uwagę na rodzaj udziałów.

W naszym artykule „Wycena Przedsiębiorstwa – Przykład metody dochodowe” została przedstawiona wycena przedsiębiorstwa metodą dochodową oraz metodą porównawczą. Wycena spółki metodą DCF z uwzględnieniem założeń oraz niezbędnych korekt. Wycena została sporządzona z wykorzystaniem profesjonalnego kalkulatora do wycen spółek „Kalkulator Wyceny Firm”.

Metody wyceny przedsiębiorstw obejmują: metody porównawcze, metody dochodowe, metody majątkowe. Wybór metody zależy od celu wyceny, branży i dostępności danych czy etapu na którym znajduje się przedsiębiorstwo. Wycena odzwierciedla potencjalną wartość firmy, uwzględniając ryzyko i przyszłe zyski przy założeniu kontynuacji działalności.

Wskaźnik finansowy EBITDA odnosi się do zysków przed odliczeniem odsetek, podatków, amortyzacji i umorzenia. Używany jest do oceny wydajności operacyjnej i rentowności przedsiębiorstwa, ignorując przy tym czynniki finansowania zewnętrznego oraz czynniki podatkowe.  Wskaźnik EBITDA jest popularny podczas procesu wyceny szczególnie jego odmiana EV/ EBITDA. Więcej w artykule: Wycena Przedsiębiorstwa mnożnik EBITDA

Wycena firmy kalkulator jest narzędziem, które umożliwia określenie wartości firmy na podstawie różnych wskaźników i danych finansowych. Kalkulator składa się z odrębnych modułów. Każdy moduł to osobna zakładka, dzięki czemu praca jest efektywna i intuicyjna. Do kalkulator jest również załączony przewodnik jak krok po kroku wycenić przedsiębiorstwo. Sprawdź przykładową wycena przedsiębiorstwa sporządzoną z wykorzystaniem kalkulatora.

Najprostsza wycena firmy to skoncentrowanie się na dochodach i zyskach. Obejmuje to analizę rocznych sprawozdań finansowych, z uwzględnieniem przychodów, kosztów operacyjnych i zysku netto. Poprzez porównanie tych danych z danymi innych firm w branży, można uzyskać przybliżoną wartość firmy. Kluczową frazą jest także metoda porównawcza, gdzie ocenia się, czy firma jest warta więcej czy mniej niż jej konkurencja na rynku. Taki prosty sposób wyceny może być użyteczny dla osób, które nie są specjalistami w dziedzinie finansów czy wyceny przedsiębiorstw.

Klienci, którzy nam zaufali

Co mówią o nas nasi Klienci ?
Statyczna nakladka

REVENGE STUDIOS SP. Z O.O.
W dotychczasowej współpracy Firma Business Consulting Mateusz Laska wykazała się pełnym profesjonalizmem oraz elastycznością przy wykonywaniu powierzonego zadania. Fachowe doradztwo, doświadczenie są dobrą prognozą na podjęcie ponownej współpracy w przyszłości.
Doceniając rzetelną postawę Firmy Business Consulting Mateusz Laska z ogromną przyjemnością polecam i rekomenduję jako solidnego partnera biznesowego.

Łukasz Breczko
Prezes Zarządu, REVENGE STUDIOS SP. Z O.O

Statyczna nakladka

GOLDEN EGGS STUDIO S.A
Firma Business Consulting Mateusz Laska wyróżnia się na tle innych firm oferujących tego typu rozwiązania bardzo dobrą znajomością branży, znakomitym zrozumieniem naszych potrzeb ale przede wszystkim wysoką jakością realizacji powierzonych zadań. Poziom realizacji wyceny oceniam jako wysoki na co ogromny wpływ ma profesjonalne podejście oraz zaangażowanie. Dużą zaletą firmy Business Consulting Mateusz Laska jest szybkość w działaniu oraz sprawny kontakt zarówno telefoniczny jak i e-mailowy.
Dziękując za współpracę z pełnym zaangażowaniem rekomendujemy Firmę Business Consulting Mateusz Laska jako solidnego, godnego zaufania partnera biznesowego.

Paweł Czarnecki
Prezes Zarządu, GOLDEN EGGS STUDIO S.A

Statyczna nakladka

VOLLMART24.COM Sp. z o.o.
Jako VOLLMART24.COM Sp. z o.o. polecamy firmę Corporate Mind Sp. z o.o. jako rzetelnego wykonawcę usługi wyceny spółek. Firma Corporate Mind sporządziła wycenę spółki VOLLMART24.COM Sp. z o.o. w sposób nie budzący zastrzeżeń. W zakres usług wchodziła analiza finansowa oraz biznesowa spółki obejmująca również stały kontakt na każdym etapie wykonywania usługi uwzględniający moje potrzeby jako klienta, co świadczy o indywidualnym podejściu do każdego zlecenia.
Corporate Mind Sp. z o.o. wykonała usługę z należytym profesjonalizmem i terminowością. Wszystkie warunki współpracy zostały uzgodnione pomiędzy stronami na początku współpracy i zachowane do końca wykonywania usługi.
Zgodnie z powyższym, polecam firmę Corporate Mind Sp. z o.o. jako profesjonalnego, rzetelnego i wiarygodnego partnera biznesowego.

Wiktor Sawosz
Prezes Zarządu, VOLLMART24.COM Sp. z o.o.

Statyczna nakladka

FINELF.COM Sp. z o.o.
Jako FINELF.COM Sp. z o.o. polecamy firmę Corporate Mind Sp. z o.o. jako rzetelnego wykonawcę usługi wyceny przedsiębiorstwa. Firma Corporate Mind sporządziła wycenę spółki FINELF.COM Sp. z o.o. w sposób rzetelny i dostosowany do naszych potrzeb. Dzięki wiedzy i doświadczeniu wyceniającego, usługa została wykonana na wysokim poziomie. Wycena spółki FINELF.COM Sp. z o.o. została z nami skonsultowana, a wyceniający był otwarty na nasze uwagi podczas całego procesu, podchodząc do klienta w sposób indywidualny.
Corporate Mind Sp. z o.o. wykonała usługę z należytym profesjonalizmem i terminowością. Wszystkie warunki współpracy zostały uzgodnione pomiędzy stronami na początku współpracy i zachowane do końca wykonywania usługi.
Zgodnie z powyższym, polecam firmę Corporate Mind Sp. z o.o. jako profesjonalnego, rzetelnego i wiarygodnego partnera biznesowego.

Stanisław Wolniewicz Duda
Prezes Zarządu, FINELF.COM Sp. z o.o.

Statyczna nakladka

OBIAD.ONLINE
Jako współwłaściciele projektu pod nazwą OBIAD.ONLINE chcemy polecić firmę Corporate Mind Sp z o.o. w zakresie wyceny przedsiębiorstw oraz modelowania finansowego.
Firma Corporate Mind Sp z o.o. wyróżnia się profesjonalizmem oraz elastycznością w podejściu do potrzeb klienta. Wyceniający wykazał się umiejętnością rzetelnej analizy zarówno aspektów finansowych, jak i biznesowych, co pozwoliło na sprawną współpracę.
Corporate Mind Sp z o.o dostarczyła nam nie tylko raport końcowy wyceny projektu inwestycyjnego, ale także aktywny model finansowy, dzięki czemu zyskaliśmy przewagę w rozmowach z inwestorami przy finansowaniu projektu. Przygotowany raport oraz model finansowy uwzględnia kluczowe aspekty biznesowe, co pozwoliło nam zyskać holistyczne spojrzenie na wartość projektu.
Stały kontakt i transparentna komunikacja sprawiły, że cały proces przebiegł sprawnie i efektywnie.
W związku z powyższym pragniemy zarekomendować firmę Corporate Mind Sp. z o.o. jako partnera biznesowego, charakteryzującego się profesjonalizmem i solidnością.

Wojciech Jerzy Kolasiński
Wojciech Piotr Matelski

Statyczna nakladka

SOLARIUS TECHNOLOGY Sp. z o.o.
Jako SOLARIUS TECHNOLOGY Sp. z o.o. rekomendujemy firmę Corporate Mind Sp. z o.o. która wykonała dla nas usługę wyceny spółki. Cały proces współpracy z Corporate Mind przebiegł pomyślnie, terminowo i bez zastrzeżeń. W ramach świadczonej usługi wyceniający utrzymywał stały kontakt na każdym etapie, dostosowując się do naszych indywidualnych potrzeb jako klienta.
Otrzymaliśmy kompleksowy i profesjonalny raport z wyceny naszej spółki, który uwzględnił wszystkie kluczowe dla nas kwestie i spełnił nasze wymagania.
W związku z powyższym pragniemy zarekomendować firmę Corporate Mind Sp. z o.o.

Marcin Pastewka
Prezes Zarządu, SOLARIUS TECHNOLOGY Sp. z o.o.

previous arrow
next arrow

MASZ PYTANIA?
MAMY ODPOWIEDZI!

Koszt wyceny firmy zależy od jej rozmiaru i złożoności. Ceny wahają się od kilku tysięcy do kilkudziesięciu tysięcy złotych, szczegółowe cennik został przedstawiony w artykule: „Ile Kosztuje Wycena Firmy – Wycena Przedsiębiorstwa ?”. Przed przystąpieniem do wyceny firmy sprawdź czy raport spełnia Twoje oczekiwania oraz potrzeby. Koszty raportu w porównaniu do wartości przedsiębiorstwa oraz przewagi w negocjacjach z inwestorem, wspólnikiem czy w procesie sądowym to najcześciej rozwiązanie warte swojej ceny. 

Wycenę wartości firmy  jest kompleksowym procesem, który uwzględnia wiele czynników. Istnieje kilka powszechnie stosowanych metod wyceny wartości firmy. Trzy najpopularniejsze metody to:

Należy pamiętać, że w przypadku potrzeby otrzymania kompleksowej wyceny wartości firmy często stosuje się również kombinację różnych metod.

Wycena działalności gospodarczej może być wyzwaniem, ponieważ składa się z jednej osoby, która jest zarówno właścicielem, jak i operatorem biznesu dodatkowo bardzo często nie mamy pełnych danych księgowych tzn. najpopularniejszą formą prowadzenia księgowości jest KPiR. Czynniki, które należy wziąć pod uwagę to: analiza finansowa, aktywa materialne, wartości niematerialne czy perspektywy przyszłych dochodów.

Wycena firmy przed sprzedażą firmy jest niezbędna do ustalenia jej wartości rynkowej. Proces ten uwzględnia różne czynniki finansowe i rynkowe, aby zapewnić, że cena sprzedaży firmy odzwierciedla jej rzeczywisty potencjał i kondycję. Precyzyjna wycena jest kluczowa dla sukcesu sprzedaży firmy, umożliwiając właściwe ustalenie ceny oraz przyciągając potencjalnych nabywców.

Scroll to Top