Wycena Firm

Wycena Firmy Na Sprzedaż - jak wycenić Firmę?

Przygotowanie profesjonalnej wyceny firmy jest niezbędnym elementem gdy przedsiębiorstwo jest sprzedawane. Wycena wartości firmy na sprzedaż najlepiej zacząć od zapoznania się z procesem sprzedaży firmy. Dzięki wycenie każda ze stron posiada obiektywnie wyznaczoną wartość przedsiębiorstwa, które jest przedmiotem sprzedaży.

Przygotowanie profesjonalnej wyceny firmy jest niezbędnym elementem gdy przedsiębiorstwo jest sprzedawane. Wycena firmy na sprzedaż najlepiej zacząć od zapoznania się z procesem sprzedaży firmy. Dzięki wycenie każda ze stron posiada obiektywnie wyznaczoną wartość przedsiębiorstwa, które jest przedmiotem sprzedaży. Często jest to punkt startowy w negocjacjach. Zgodnie z prawami ekonomii, że sprzedający chce sprzedać jak najdrożej, a kupujący chce kupić jak najtaniej.

Sprzedaż firmy - od czego zacząć ?

Zanim rozważymy sprzedaż firmy powinniśmy dowiedzieć się jak wygląda proces sprzedaży, a przede wszystkim musimy odpowiedzieć sobie na pytanie ile jest warta nasza firma. To znajomość wartości przedsiębiorstwa daje możliwość podjęcia optymalnej decyzji. Sama wycena jest wartością zmienną w czasie, otóż wartość firmy zmienia się w zależności od czynników wewnątrz firmy np.: wysokość sprzedaż, marża, ilość gotówki na rachunkach  jak i pod wpływem czynników zewnętrznych np. stopy procentowe, sentyment rynkowy. Warto zatem wiedzieć jaka jest aktualna wartość firmy oraz co wpływa na tą oszacowaną wartość aby zdecydować czy teraz jest dobry moment na sprzedaż czy może lepiej poczekać lub skupić się na podnoszeniu wartości przedsiębiorstwa zgodnie z koncepcją VBM.  Dlaczego właściciele firm decydują się na sprzedaż:
 • Powody osobiste [np. wypalenie zawodowe, problemy zdrowotne, chęć posiadania większej ilości czasu]
 • Przejście na emeryturę [np. problemy z sukcesją]
 • Nowe pomysły biznesowe właściciela
 • Przedsiębiorstwo musi zostać sprzedane aby było w stanie realizować obraną wcześniej strategię
 • Rosnąca konkurencja
Powyższa lista nie wyczerpuje listy powodów, natomiast w naszym odczuciu są to najczęstsze powody sprzedaży firmy. Oczywiście poszczególne powody mogą się przenikać, wpływać na siebie nawzajem oraz zmieniać się w czasie.

Wycena firmy - w transakcji sprzedaży

Powodów do sprzedaży firmy nie brakuje a każdy właściciel biznesu ma swóje. Nie zmienia to faktu, że przed rozpoczęciem procesu sprzedaży trzeba wycenić przedsiębiorstwo. Jakie zatem mamy dostępne metody wyceny? Na co zwrócić uwagę? Jakie są zalety i wady poszczególnych metod? W klasycznym ujęciu metody wyceny można podzielić na:

Metody majątkowe

W podejściu majątkowym wycenę wartość przedsiębiorstwa ustala się na podstawie ksiąg rachunkowych [aktywa minus zobowiązania]. Oznacza to, że firma jest warta tyle ile są warte jej aktywa netto.

Zalety:

 • Prostota wykonania
 • Wycena opera się na danych księgowych, które co do zasady powinny być wiarygodne

Wady:

 • Metody majątkowe najczęściej zaniżają wartość przedsiębiorstwa
 • Brak uwzględnienia składników niematerialnych takich jak: Know-how,  patenty, relacje z klientami
 • Brak uwzględnienia wartości pieniądza w czasie
 • Brak uwzględnienia perspektyw rozwoju

Więcej informacji tutaj

Metody porównawcze

Metod porównawcza zwana również metodą mnożnikową. Zgodnie z tym podejściem wartość firmy wyznacza się na podstawie efektów generowanych przez dany podmiot [np. zysk netto, zysk operacyjny, przychody] w porównaniu do firm o zbliżonych parametrach oraz działających w tej samej branży.

Zalety:

 • Jeżeli mamy dostęp do danych to wycenę przeprowadza się szybko
 • Wycena odnosi się do aktualnych realiów rynkowych

Wady:

 • Czasami jest bardzo trudno znaleźć podmioty porównywalne
 • Nie zawsze rynki kapitałowe są efektywne [np. krachy rynkowe] oznacza to, że w pewnych okresach rynkowych trzeba być szczególnie czujnym ponieważ można nie doszacować lub przeszacować wartość wycenianej firmy

Więcej informacji tutaj

Metody dochodowe

W podejściu dochodowym przedsiębiorstwo jest traktowane jako narzędzie do generowania przyszłych przepływów pieniężnych. Zatem wycena odbywa się poprzez zdyskontowanie do wartości obecnych przepływów pieniężnych najczęściej w wersji FCFF.  Według tego podejścia spółka jest warta dokładnie tyle ile w przyszłości przyniesie dochodów.

Zalety:

 • Wycena referuje do potencjału biznesowego firmy
 • Wycena uwzględnia wartość pieniądza w czasie

Wady:

 • Wycena wymaga przyjęcia wielu założeń, które dla mniej doświadczonych osób mogą okazać się trudne
 • Wycena opera się na wartościach prognozowanych, oznacza to że jakość wyceny jest uzależniona od jakości sporządzonych prognoz
 • Wykonanie wyceny jest czasochłonne co wpływa na wyższe koszty sporządzenia takiej wyceny przez wyspecjalizowane podmioty

Więcej informacji tutaj

Co warto wiedzieć przed sprzedażą firmy ?

W trakcie procesu negocjacji sprzedaży przedsiębiorstwa strona kupując chce dowiedzieć się jak najwięcej o potencjalnym przedmiocie kupna. Dlatego sprzedający powinien być przygotowany do prezentacji swojego biznesu, poniżej w kilku punktach najważniejsze aspekty dla inwestora oraz kupujących.

Co tak naprawdę podlega sprzedaży?

Zgodnie z definicją zawartą w kodeksie cywilnym przedsiębiorstwo to zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej.  Przejdziemy do mniej oficjalnych definicji, co tak naprawdę podlega sprzedaży?
 • Składniki materialne czyli: budynki, maszyny, środki transportu
 • Dobra opinia klientów, lojalność a tym samym powtarzalne przychody od klientów
 • Marka, logo czyli znak graficzny zapamiętany przez naszych klientów
 • Patent, wiedza techniczna, wypracowane procedury
 • Lokalizacja przedsiębiorstwa [w przypadku hotelu, pensjonatu itp]
 • Dostęp do surowców
Każda firma jest inna oraz posiada specyficzne zasoby materialne i niematerialne przed rozpoczęciem negocjacji o sprzedaży warto wiedzieć jakie mocne oraz słabe strony ma spółka.

Jak zwiększyć wartość rynkową przedsiębiorstwa ?

Wartość przedsiębiorstwa jest zmienna w czasie, może się okazać, że wycena firmy na podstawie profesjonalnego raportu z wyceny nie będzie satysfakcjonująca dla właściciela. Dlatego właściciele firm powinni wiedzieć jakie czynniki wpływają na wartość ich biznesu, zarówno w krótkiej jak i długiej perspektywie czasu. Dzięki czemu poprzez odpowiednie zarządzanie można uzyskać wzrost wartości przedsiębiorstwa. Przez dziesiątki lat, w różnych częściach świata starano się jednoznacznie zdefiniować czym jest wartość, która tworzona przez przedsiębiorstwa sprawiała, że są one więcej warte niż kontrolowane przez nie aktywa. Jak zostało zaznaczone wcześniej, na wartość przedsiębiorstwa wpływają zarówno czynniki zewnętrzne jak i wewnętrzne samej organizacji. W literaturze przedstawiono wiele interesujących porównań źródeł wartości firmy. Jednym z takich zestawień jest zaproponowana przez M. Marcinkowską mapa czynnikowa (Marcinkowska, 2000: 38):

Co stanowi o wartości danej firmy ?

Sprzedając lub kupując firmę warto być świadomym jakie czynniki wpływają na wartość przedsiębiorstwa w powszechnie wykorzystywanych modelach wyceny. Dlatego też poniżej lista najbardziej istotnych czynników:

 • Dynamika oraz poziom  przychodów i zysków operacyjnych
 • Poziom powtarzalnych wyników operacyjnych [EBIT]
 • Amortyzacja
 • Poziom kapitału obrotowego netto [zapasy, należności handlowe oraz zobowiązania handlowe]
 • Poziom nakładów inwestycyjnych
 • Wysokość stóp procentowych w gospodarce
 • Koszt kapitału obcego
 • Struktura finansowania w spółce
 • Poziom mnożników dla spółek porównywalnych
 • Wartość majątku w spółce
 • Poziom zadłużenia

Powyższa lista nie wyczerpuje czynników, które maja wpływ na wartość przedsiębiorstwa, należy również pamiętać, że poszczególne czynniki wpływają w różnym stopniu na oszacowanie wartości firmy.

Jakie zyski przynosi firma ?

Często właściciel firm uważają ze wszystko idzie świetnie, a firma jest rentowna. Dopiero gdy zewnętrzny podmiot zaczyna przeglądać księgi rachunkowe okazuje się, że spółka osiąga straty, na rachunku bankowym za dużo środków pieniężnych nie ma, a w dodatku cykliczność osiąganych przychodów jest znaczna. Warto wiedzieć na co firma wydaje środki pieniężne, jaki jest cykl konwersji gotówki, jak wygląda sezonowość tak aby nie być zaskoczonym pytaniami od potencjalnych kupujących.

Podsumowanie określić wartość firmy – jak wycenić przedsiębiorstwo na sprzedaż   

Sprzedaż firmy to dosyć specyficzny rodzaj transakcji, który nie przeprowadza się często.  Przed aktywnym poszukiwaniem kupca warto się solidnie przygotować z procesu sprzedaży, a przede wszystkim dowiedzieć się ile jest warta spółka. W tym celu warto zainteresować się ofertami wyspecjalizowanych firm które sporządzają profesjonalne raporty z wyceny.

Profesjonalny oraz rzetelny raport z wyceny przygotowany przez niezależny podmiot ułatwi oraz przyśpieszy proces negocjacji ceny, a tym samym ułatwi znalezienie konsensusu. Warto również pamiętać, że wycena przedsiębiorstwa nie jest stała. Jak zostało poruszone w artykule jest wiele czynników, które wpływają na wynik końcowy dlatego w przypadku zmiany kluczowych czynników biznesowych lub w otoczeniu przedsiębiorstwa należy dokonać aktualizacji wyceny.

Zakończeniem procesu wyceny jest przekazanie raportu z wyceny, raport końcowy zawiera m.in takie elementy jak:

 • Opis przyjętej metodologii
 • Opis modelu biznesowego
 • Analizę konkurencji / rynku
 • Prognozy RZIS oraz Bilansu
 • Wycenę przedsiębiorstwa dwoma uznanymi metodami
 • Analizę scenariuszową
 • Analizę wrażliwości
 • Analizę wskaźnikową

Więcej informacji można odnaleźć tutaj. Warto pamiętać, że raport z wyceny wywołuje określone skutki prawne, a tym sam odpowiedzialność zarówno po stronie podmiotów sporządzających jak zleceniodawców.

5/5 - (4 votes)
Scroll to Top