Wycena Firm

Dodano: 6 grudnia 2023
Ostatnia aktualizacja: 6 grudnia 2023

Jak sprzedać firmę? Sprzedaż spółki i działalności jednoosobowej

Sprzedaż przedsiębiorstwa, niezależnie od jego formy prawnej, wymaga kompleksowego zrozumienia aspektów rachunkowości, prawa oraz rynkowych trendów. Istotne jest przeprowadzenie szczegółowej wyceny firmy, niezależnie czy przedmiotem sprzedaży jest spółka z o.o. jednoosobowa działalność gospodarcza czy nawet zorganizowana część przedsiębiorstwa.  Ustalenie wartości rynkowej w każdym przypadku jest kluczowe. W procesie sprzedaży niezbędna jest także znajomość obowiązujących przepisów podatkowych, które mogą mieć istotny wpływ na ostateczne warunki transakcji. Efektywne negocjacje z potencjalnymi nabywcami wymagają nie tylko biegłości w dziedzinie finansów, ale również umiejętności interpersonalnych i negocjacyjnych. Ostateczna decyzja o sprzedaży powinna uwzględniać nie tylko aspekty finansowe, ale również długoterminowe cele strategiczne. Te wszystkie aspekty należy rozważyć zanim firma zmieni właściciela.

Porozmawiajmy o sprzedaży firmy
Umów się na bezpłatną konsultację!

Na czym polega sprzedaż firmy - sprzedaż firmy jednoosobowej, spółki ?

W przypadku sprzedaży firmy zanim następuje sprzedaż konieczne jest przygotowanie do procesu. Pierwszym krokiem jest opracowanie planu strategicznego, który określa cele i kierunek działania firmy w okresie poprzedzającym sprzedaż. Ten plan obejmuje analizę rynku, identyfikację mocnych stron przedsiębiorstwa oraz strategii wzrostu, co zwiększa jego atrakcyjność dla potencjalnych kupców – należy przygotować firmę do sprzedaży. Kolejnym istotnym etapem jest dokładna wycena firmy. Proces ten polega na ocenie wartości wszystkich aktywów firmy, przewidywanych przepływów pieniężnych i potencjalnego ryzyka. Wycena ta musi być regularnie aktualizowana, aby odzwierciedlać bieżącą sytuację finansową i rynkową przedsiębiorstwa. Sprzedaż firmy często wymaga wsparcia ekspertów. Doradcy w zakresie sprzedaży firmy mogą pomóc w przygotowaniu przedsiębiorstwa do sprzedaży, opracowaniu strategii negocjacyjnych, a także w identyfikacji i przyciągnięciu potencjalnych kupców. Ostatni etap to faktyczna realizacja procesu sprzedaży. Obejmuje ona prezentację firmy potencjalnym nabywcom, prowadzenie negocjacji, przygotowanie niezbędnych dokumentów prawnych i finansowych, aż po finalizację transakcji. W tym etapie kluczowe jest zachowanie transparentności i uczciwości wobec potencjalnych kupców.

Proces sprzedaży przedsiębiorstwa - znalezienie inwestora

Aby dokonać transakcji sprzedaży konieczne jest znalezienie nabywcy danej firmy. Proces sprzedaży firmy często obejmuje poszukiwanie inwestora branżowego, który jest bezpośrednio zaangażowany w tę samą lub pokrewną branżę. Tacy inwestorzy, znani również jako strategiczni, kierują się głównie motywacjami związanymi z własną działalnością biznesową, a nie czysto finansowymi. Ich zainteresowanie może wynikać z chęci wejścia na nowy segment rynku, integracji pionowej poprzez nabycie dostawcy lub klienta, lub przejęcia cennego know-how.

Inwestorzy branżowi są różnorodni: mogą to być duże korporacje o międzynarodowym zasięgu, firmy porównywalne rozmiarem z przedmiotem sprzedaży, a także mniejsze podmioty wspierane przez inwestorów finansowych. Alternatywną opcją są inwestorzy finansowi, takie jak fundusze Private Equity (PE), które skupiają się na dynamicznym rozwoju przejętej firmy, by następnie wyjść z inwestycji poprzez sprzedaż na giełdzie lub inwestorowi branżowemu. Fundusze PE charakteryzują się profesjonalnymi zespołami specjalizującymi się w realizacji i zarządzaniu takimi transakcjami.

Kluczowym aspektem sprzedaży jest identyfikacja i przyciągnięcie odpowiedniego inwestora, który najlepiej odpowiada na potrzeby i cele sprzedającego. To wymaga zrozumienia zarówno rynku, jak i potencjalnych nabywców, a także efektywnego prezentowania wartości i potencjału firmy.

Jak sprzedać firmę? Wycena firmy

Przedsiębiorca, który chce sprzedać swoją firmę musi znać jej wartość. Zanim zostanie podpisana umowa sprzedaży i dojdzie do zbycia firmy należy zrealizować proces sprzedaży. Sprzedaż firmy rozpoczyna się od dokładnej wyceny przedsiębiorstwa, która jest kluczowym elementem w ustaleniu jej wartości rynkowej. Proces wyceny przedsiębiorstwa wymaga analizy finansowej, obejmującej przegląd bilansów, rachunków zysków i strat oraz przepływów pieniężnych. Ważne jest również uwzględnienie niematerialnych aktywów firmy, takich jak reputacja na rynku, baza klientów i potencjał wzrostu. Nie bez znaczenie jest również majątek formy. Wycena może być wykonana samodzielnie lub z pomocą specjalistów. Sprzedaży może podlegać cała forma lub część przedsiębiorstwa, dlatego tak ważna jest rzetelna wycena. Metody wyceny różnią się w zależności od charakterystyki firmy i branży, przy czym popularne podejścia obejmują metodę dochodową, metodę porównawczą i metodę majątkową. Przygotowanie szczegółowego planu biznesowego i prognoz na przyszłość również może podnieść atrakcyjność firmy dla potencjalnych kupców. W procesie sprzedaży istotne jest także zrozumienie, jakie aspekty działalności są najbardziej wartościowe z perspektywy rynkowej, co pozwala skuteczniej negocjować warunki sprzedaży. Ostatecznie, transparentne i rzetelne przedstawienie danych finansowych i operacyjnych firmy buduje zaufanie wśród potencjalnych nabywców i ułatwia proces sprzedaży.

Oferta współpracy z Corporate Mind

W ramach świadczonych usług w Corporate Mind zapewniamy kompleksową obsługę w procesie sprzedaży przedsiębiorstwa, poniżej najważniejsze informacje:

  1. Wycena Przedsiębiorstwa | Wycena Firmy | Wycena Działalności Gospodarczej
  2. Wycena Znaku Towarowego | Wycena Wartości Niematerialnych i Prawnych
  3. Modelowanie Finansowe
  4. Badanie Due Diligence Finansowe
  5. Doradztwo Prawne, a przede wszystkim:
  6. Kompleksowa usługa Sprzedaży Firmy | Sprzedaży Biznesu

Zapraszamy do kontaktu zarówno w przypadku obsługi kompleksowej jak i obsługi wybranych etapów sprzedaży przedsiębiorstwa.

Porozmawiajmy o sprzedaży firmy
Umów się na bezpłatną konsultację!

Podatkowy aspekt sprzedaży firmy

Lp.
Aspekt
Opis
1
Sprzedaż udziałów lub akcji
Opodatkowanie PIT/CIT 19%, możliwość odliczenia kosztów nabycia
2
Danina solidarnościowa
4% od dochodu powyżej miliona złotych
3
Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)
1% od wartości rynkowej, płatne przez kupującego, chyba że przez biuro maklerskie
4
VAT przy sprzedaży udziałów/akcji
Zwolnienie z VAT
5
Sprzedaż OPiO w spółkach osobowych
Przychód opodatkowany skalą 17% i 32%, plus ewentualna danina solidarnościowa
6
CIT na sprzedaż OPiO przez spółkę kapitałową
Stawka CIT 19%, brak możliwości skorzystania ze stawki 9% CIT
7
Sprzedaż przedsiębiorstwa przez jednoosobową dział.
Dochód zaliczany do działalności gospodarczej, opodatkowanie 19%
8
VAT przy sprzedaży przedsiębiorstwa osoby fizycznej
Wyłączenie z VAT, jeśli sprzedaż jako gospodarcza całość
9
PCC przy zakupie przedsiębiorstwa osoby fizycznej
2% dla nieruchomości i ruchomości, 1% dla innych aktywów, bez odliczenia zobowiązań

Autor: Mateusz Laska

Znajdź mnie na Linkedin!

Kliknij gwiazdkę aby dokonać oceny !
Share via
Copy link
Powered by Social Snap