Wycena Firm

Sprzedaż firmy jednoosobowej

Sprzedaż firmy - jednoosobowa działalność gospodarcza

Kiedy decydujemy się na założenie własnej firmy jednoosobowej, często przyświeca nam marzenie o niezależności, realizacji własnych pomysłów i budowaniu czegoś od podstaw. Prowadzenie działalności jest wieloaspektowe. Jednak, jak w każdej podróży, czasami droga zmienia swój kierunek i pojawia się moment, gdy rozważamy sprzedaż jednoosobowej działalności gospodarczej. Może to być decyzja podyktowana różnymi przyczynami: pragnieniem podjęcia nowych wyzwań, potrzebą zmiany środowiska lub zwykłą koniecznością zakończenia jednego rozdziału, by rozpocząć kolejny. Sprzedaż firmy jednoosobowej to proces pełen emocji, ale i skomplikowanych decyzji. Wymaga nie tylko zrozumienia wartości, jaką udało nam się wytworzyć, ale także znajomości procedur prawnych i rynkowych realiów.

Porozmawiajmy o sprzedaży firmy
Wyślij zapytanie

Jak jako przedsiębiorca mogę sprzedać firmę?

Istnieją cztery główne metody sprzedaży firmy jednoosobowej:

1

Transakcja Sprzedaży Przedsiębiorstwa: Ta metoda polega na sprzedaży całego przedsiębiorstwa jako jednostki, z cesją umów firmy na nowego właściciela.

2

Sprzedaż Zorganizowanych Części Przedsiębiorstwa: Tutaj firma jest dzielona na oddzielne, zorganizowane segmenty, które są sprzedawane indywidualnie.

3

Przekształcenie w Spółkę z o.o. i Sprzedaż Udziałów: W tym podejściu firma jednoosobowa jest przekształcana w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, a następnie sprzedawane są jej udziały.

4

Sprzedaż Poszczególnych Składników Majątkowych Firmy: Ostatnia opcja polega na sprzedaży indywidualnych aktywów należących do firmy.

W przypadku sprzedaży firmy poprzez transakcję zbycia przedsiębiorstwa, niezbędna jest cesja umów z jednoosobowej działalności na rzecz nabywcy. Dotyczy to umów współpracy z partnerami biznesowymi, kontraktów telekomunikacyjnych, najmu, ubezpieczeń i innych zobowiązań. Zazwyczaj do przeniesienia tych praw na nowego właściciela nie jest wymagana zgoda drugiej strony umowy, chyba że umowa wyraźnie stanowi inaczej.

Sprzedaży firmy jednoosobowej - kroki

Etap procesu
Szczegóły
WYCENA FIRMY
Analiza finansowa i ocena aktywów firmy. Uwzględnienie wartości niematerialnych, takich jak reputacja firmy, baza klientów, umiejętności pracowników. Pierwszy etap wyceny najlepiej rozpocząć w trakcie przygotowywania planu strategicznego. Ważne jest zrozumienie czynników wpływających na wycenę.
PRZYGOTOWANIE FIRMY DO SPRZEDAŻY
Poprawa wyników finansowych. Uporządkowanie dokumentacji prawnej i podatkowej.
ZNALEZIENIE NABYWCY
Możliwi nabywcy to konkurenci, inwestorzy branżowi, pracownicy firmy. Warto rozważyć współpracę z pośrednikami biznesowymi lub doradcami finansowymi.
NEGOCJACJE I UMOWA SPRZEDAŻY
Rozpoczęcie negocjacji z potencjalnymi nabywcami. Szczegółowe ustalenie warunków w umowie kupna-sprzedaży.
ASPEKTY PRAWNE I PODATKOWE
Uwzględnienie kwestii prawnych i podatkowych, które mogą wpłynąć na finalny wynik transakcji.
EMOCJONALNY WYMIAR SPRZEDAŻY
Pamiętanie, że sprzedaż firmy to nie tylko kwestia finansowa, ale także emocjonalne zakończenie pewnego etapu w życiu przedsiębiorcy.

W sposób szczegółowy sprzedaż została opisana w naszym artykule: „Sprzedaż Firmy | Sprzedaż Biznesu – Krok po Kroku„

Podatek od sprzedaży małej firmy

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami dotyczącymi podatku VAT, transakcja obejmująca sprzedaż całego majątku firmy lub jej wyodrębnionej, zorganizowanej części nie jest obłożona podatkiem VAT. W związku z tym, ani sprzedający, ani nabywca nie mają żadnych obowiązków podatkowych związanych z VAT-em w ramach takiej transakcji.

Natomiast, w sytuacji gdy sprzedawane są pojedyncze elementy majątku firmy, może wystąpić potrzeba uiszczenia VAT według standardowych zasad. Dlatego istotne jest precyzyjne sformułowanie umowy sprzedaży, aby jednoznacznie określić, że dotyczy ona całego przedsiębiorstwa lub jego wydzielonej części, unikając tym samym niejasności co do zakresu transakcji.

Oferta współpracy z Corporate Mind

W ramach świadczonych usług w Corporate Mind zapewniamy kompleksową obsługę w procesie sprzedaży przedsiębiorstwa, poniżej najważniejsze informacje:

  1. Wycena Przedsiębiorstwa | Wycena Firmy | Wycena Działalności Gospodarczej
  2. Wycena Znaku Towarowego | Wycena Wartości Niematerialnych i Prawnych
  3. Modelowanie Finansowe
  4. Badanie Due Diligence Finansowe
  5. Doradztwo Prawne, a przede wszystkim:
  6. Kompleksowa usługa Sprzedaży Firmy | Sprzedaży Biznesu

Sprzedaż Firmy – zapraszamy do kontaktu celem obsługi całego procesu lub wybranych etapów.

Porozmawiajmy o sprzedaży firmy
Wyślij zapytanie

Podsumowanie - jak sprzedać jednoosobową działalność gospodarczą

Istnieją cztery główne metody sprzedaży firmy jednoosobowej: sprzedaż całego przedsiębiorstwa, jego zorganizowanych części, przekształcenie w spółkę z o.o. i sprzedaż udziałów, oraz sprzedaż poszczególnych składników majątkowych. Proces sprzedaży rozpoczyna się od wyceny firmy, uwzględniającej zarówno aspekty finansowe, jak i niematerialne wartości,  a następnie przechodzi do etapu przygotowania firmy i szukania nabywcy. Ważne są także negocjacje i sformułowanie umowy sprzedaży, uwzględniające aspekty prawne i podatkowe, mające kluczowe znaczenie dla powodzenia transakcji.

Autor: Mateusz Laska
Znajdź mnie na Linkedin!
5/5 - (1 vote)
Scroll to Top